Sản Phẩm Mới Nhất

12,000,000 
12,000,000 
12,000,000 
10,800,000 
12,000,000 
8,400,000 
11,200,000 
12,000,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8682

9,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8681

9,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8670

8,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8662

8,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8661

13,500,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8667

13,500,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8656

9,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8655

9,800,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8721

10,900,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8720

10,900,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8353

10,200,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8341

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8336

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8321

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8319

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8316

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8315

7,000,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8306

10,200,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8296

8,600,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8286

10,200,000 

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN P’8251

9,900,000 

CHARMANT Z

CHARMANT Z ZT22332

12,000,000 

CHARMANT Z

CHARMANT Z ZT22308

12,000,000 

CHARMANT Z

CHARMANT Z ZT22329

12,000,000 
12,200,000 

LINE ART

LINE ART XL1644

15,200,000 

LINE ART

LINE ART XL1467

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1465

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1463

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1046

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1077

13,800,000 

LINE ART

LINE ART XL1408

14,800,000 

LINE ART

LINE ART XL1423

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1816

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1807

12,400,000 

JINROKU SAKU

JINROKU SAKU EZ-010

8,500,000 

LINE ART

LINE ART XL1417

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1417

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1411

15,500,000 

LINE ART

LINE ART XL1409

15,000,000 

LINE ART

LINE ART XL1096

10,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1070

15,500,000 

LINE ART

LINE ART XL1053

39,730,000 

LINE ART

LINE ART XL1051

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1050

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1009

10,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1006

13,500,000 

BANERINO

BANERINO BO3001

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3016

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3017

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3019

12,400,000 

KEI SUGIMOTO

KEI SUGIMOTO KS-37

10,900,000 

KEI SUGIMOTO

KEI SUGIMOTO KS-47

11,500,000 

Sản Phẩm

KEI SUGIMOTO

KEI SUGIMOTO KS-47

11,500,000 

KEI SUGIMOTO

KEI SUGIMOTO KS-37

10,900,000 

BANERINO

BANERINO BO3019

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3017

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3016

12,400,000 

BANERINO

BANERINO BO3001

12,400,000 

LINE ART

LINE ART XL1006

13,500,000 

LINE ART

LINE ART XL1009

10,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1050

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1051

12,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1053

39,730,000 

LINE ART

LINE ART XL1070

15,500,000 

LINE ART

LINE ART XL1096

10,600,000 

LINE ART

LINE ART XL1409

15,000,000 

LINE ART

LINE ART XL1411

15,500,000 

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM

 —————————————————————

 

Địa chỉ :Tầng 3 TTTM Takashimaya 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP.HCM

Email : tokyo.optical.vn@gmail.com

Đt : (028) 3821 0313

Thời gian hoạt động :

Thứ 2 ~ Thứ 5 : 9:30 – 21:30

Thứ 6 ~ Chủ nhật , Ngày lễ : 9:30 – 22:00